Borgermøde i Aggersund

Byrådene i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner vedtog den 26. januar 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan, tillæg til kommuneplan samt miljørapport for vindmølleområdet Thorup-Sletten.

På borgermødet vil Kommunerne komme med en kort status og den forventelige resterende tidsplan.
- Miljørapporten vil endvidere kort blive gennemgået.
- Energinet.dk vil deltage og gennemgå Værditabsordningen.
- Eurowind Energy vil komme med en status på projektet og kort komme ind på Køberetsordningen.
- Køberetsordningen vil blive gennemgået i dybden på et senere møde.

Miljørapporten kan du se i hele dens fulde længde ved at klikke på billedet.

 

 

 

Klik på billedet og se annoncen i fuld størrelseKlik på billedet og se annoncen i fuld størrelseAnnonce med invitation til borgermøde kan ses ved at klikke på billedet.

Bilag 9 med visualiseringer til VVM-redegørelsen kan ses ved at klikke på billedet.

 

 

Natura 2000 konsekvensrapport, kan ses ved at klikke på billedet.