Kommune nyt

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune og Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune vedtog den 15.12.2022 at offentliggøre hhv. forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner.

 

Planforslagene med tilhørende miljørapport samt udkast til §25-tilladelse er nu i offentlig høring. Du kan klikke her for at læse mere om planer og høringsproces.