Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet har endeligt afgjort klagerne i Vindpark Thorup-Sletten.

Nævnene kan ikke give medhold i klagerne.