Lovliggørelse af projektet

Der har været møde i Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune den 22. juni 2023, hvor punkt 105 - Endelig godkendelse af forslag til Lokalplan 03-002 med tilhørende miljørapport for vindmøller ved Thorup-Sletten blev godkendt.

Projektet var allerede blevet godkendt på Byrådsmødet den 15. juni 2023 i Vesthimmerlands Kommune.