Lovliggørelse af vindmølleparken

25-03-2022
Som følge af Planklagenævnets og Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelser af 9. marts 2021
søges hermed om retlig lovliggørelse af 18 vindmøller opstillet ved Thorup-Sletten.

Lovliggørelsen kræver en revideret Natura 2000 konsekvensvurderingen som grundlag for opdatering
af miljøvurdering af projektet og plandokumenter. Lovliggørelsen kræver endvidere vedtagelse
af et opdateret plangrundlag med lokalplaner og et kommuneplantillæg for Vesthimmerlands
Kommune.


15-06-2022
Debatoplæg for retlig lovliggørelse af vindmølleprojekt ved Thorup-Sletten er i offentlig høring fra 15. juni til 6. juli 2022

Høringssvar
Vi skal have modtaget dit høringssvar senest d. 6. juli 2022.

Send dine idéer, synspunkter og kommentarer pr. e-mail til:
plan@vesthimmerland.dk

Anfør venligst emnet: ” Ideoplæg Vindmøller ved Thorup-Sletten”

Svar kan også sendes pr. brev til:
Vesthimmerlands Kommune
Plan, Byg og Ejendomme
Frederik IX’s Plads 1
9640 Farsø

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til dette debatoplæg, eller vil du vide mere om dine muligheder for at påvirke planlægningen, kan du kontakte:

Vesthimmerlands Kommune,
Planlægger Jakob Hasselgreen
Tlf. direkte: +45 23 71 20 62
Mail: jhas@vesthimmerland.dk

Vesthimmerlands Kommune,
Planlægger Heidi Poulsen
Tlf. direkte: +45 99 66 72 55
Mail: hpou@vesthimmerland.dk