Præsentation fra Eurowind med gennemgang af køberetsmaterialet.

                                                                                                               

 

Indlæg fra BDO vedrørende skattemæssige aspekter ved køb af anparter i Vindpark Thorup-Sletten

Eksempel på beregning fra BDO
Vær opmærksom på at regnearket skal betragtes som et eksempel - BDO og Eurowind kan ikke stilles til ansvar for brug af regnearket.

www.Energistyrelsen.dk vedrørende de fire ordninger
www.Taksationsmyndigheden.dk, vedrørende Værditabsordningen
www.VindInfo.dk, en genvej til statslig information om vindmøller
www.VidenOmVind.dk, et oplysningssite om vindmøller med historier og videoer fra det virkelige liv