Nyhedsbrev 29-03-2019

Vindpark Thorup-Sletten har nu modtaget byggetilladelser fra Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner til opførelse af 18 nye møller i Thorup-Sletten.

Mølletypen bliver Siemens 4,3 MW med en rotordiameter på 130 m. og en totalhøjde på 149,9 m.

Med byggetilladelserne på plads, igangsættes processen med at indgå bindende aftaler med de aktører, der skal indgå i byggeriet af mølleprojektet.

Køberetsordningen, der betyder at 20 % af vindmøllerne skal udbydes til kostpris, forventes gennemført i perioden april – juni 2019. Udbudsperioden løber over 8 uger. I perioden skal der afholdes et borgermøde, hvor køberetsmaterialet gennemgås og giver dermed en god mulighed for at høre nærmere om de muligheder der er for at investere i projektet.
Køberetsperioden vil blive annonceret i ugeaviser og her på hjemmesiden, hvor køberetsmaterialet ligeledes kan hentes.
Køberetsmaterialet er tilgængelig, når køberetsperioden begynder.

De klager, der kom på VVM-tilladelsen og som skal behandles af Nævnenes Hus (Klagenævn) er stadig ikke afgjorte. Første afgørelse fra Nævnenes Hus er om klagerne har opsættende virkning. Hvis en klage har opsættende virkning vil det stoppe byggeriet af møllerne indtil klagerne er færdigbehandlet.