November 2019

Byggeriet er nu gået ind i den fase, hvor Siemens Gamesa har overtaget siten og i vintermånederne vil der være er stor travlhed med transporter, klargøring af møller og komponenter.
Der arbejdes med kraner og et virvar af maskiner som flyttes rundt på siten.
Vi henstiller derfor til, at I som tilskuere, naboer eller interessenter tager hensyn til, at området de næste måneder er en stor byggeplads.
Som udgangspunkt er al uvedkommende færdsel forbudt, men hvis I skal ud i området, skal I passe på jer selv og holde god afstand til de områder, der arbejdes i.

 

Fun facts på projektet:

  • Til hver mølle kommer der 11 særtransporter. Ca. 2/3 dele af alle komponenter er leveret på site.
  • En vinge er 63,7 meter lang og vejer 19,4 tons
  • Tårnet består af 3 sektioner. Midtersektionen vejer 80 tons. Topsektion er 36 meter lang.
  • De 2 nederste tårnsektioner installeres af en mobilkran LTM 750 og herefter tager hovedkran LR1750 over og installer resten af møllen.
  • Rotor og vinger samles på jorden og installeres derefter med 1 løft af kranen, dette kan naturligvis ikke gøres med ret meget vind.
  • Hvert Fundament er støbt på enkelt dag. Der er 563 m3 beton i hvert fundament og under hvert fundament er nedrammet 56 pæle med længder fra 11 til 26 meter.
  • Der bruges mellem 50 til 70 betonbiler(afhængig af antal aksler) for at støbe et fundament.
  • Der er gravet ca. 11 kilometer kabler ned i området
  • Der er i fugleflugt 2,9 km fra sydligste mølle til den nordligste mølle. Hvis man følger vejene fra indgangen til vindparken til nordligste mølle er der ca. 5 km på grusvej.
  • Parken er vurderet til at producere cirka 262.000.000 kWh., og vil ved idriftsættelse være Danmarks mest producerende landvindpark og den største målt på installeret MW.

Januar 2020

Siemens Gamesa har nu været på site i Thorup-Sletten de sidste par måneder. Dags dato er 99% af alle mølledele leveret på site og de forestående arbejder er rejsning og idriftsættelse af møllerne.

Byggeriet af møllerne foregår i 2 step, hvor første fase er at samle de 2 første tårnsektioner og dette gøres med en LTM 750 Pre-runner kran på site. Vi har sat 16 bund- og mellemtårne og mangler kun 2 stk. før dette arbejde er gennemført.

Anden fase, hvor vi bruger den største kran LR 1750, skal den øverste tårnsektion sættes på plads, hvorefter nacellen hejses op og sidst monteres vingerne. De 3 vinger samles på jorden og løftes i en arbejdsgang af 2 kraner indtil vingerne er i lodret position, hvorefter hovedkranen LR 1750 løfter vingerne det sidste stykke op så de kan monteres på nacellen.
Når en mølle er færdigsamlet, skal kranen, der bruges til de sidste 3 løft adskilles og flyttes til næste position. Denne arbejdsgang kan gennemføres på omkring 1½ arbejdsdag, hvorefter samme procedure kan igangsættes ved næste mølle. De sidste 3 løft kan gennemføres på en (lang) dag, men kræver at vinden er lav hele dagen.

De første 3 nye Siemens møller er samlet, efter en lidt sej opstart, hvor den planlagte igangsætning af byggeriet af møllerne blev udsat, grundet forsinkelser på et projekt i Sverige, der betød at kranen ikke kunne monteres færdig før arbejdet i Sverige var afsluttet. Beklageligvis har projektet også været
ramt af en arbejdsulykke i forbindelse med arbejdet med at afmontere den store kran efter, at 1. mølle var rejst. En medarbejder fra kranfirmaet brækkede skinnebenet flere steder samt den modsatte fod, da en kontravægt på 1½ tons faldt ned over ham. Heldigvis er meldingen, at efter et par operationer forventes medarbejderen at komme sig over arbejdsulykken uden men. Pga. ulykken fik alle kraner af samme type karantæne i hele Nordeuropa og måtte derfor ikke anvendes før der var klarhed over hvad der var årsagen til ulykken og om der skal ske ændringer i de arbejdsgange der er for krantypen. Efter 10 dages stilstand blev kranen frigivet igen.
For at modarbejde forsinkelserne har Siemens fået tilført et nathold så rejsning af møller og flytning af kran nu kan foregå, når der opstår perioder med lav vind ligegyldigt hvornår på døgnet.

Vi forventer at møller idriftsættes fra slut Januar og at arbejdet med rejsning af møller er afsluttet medio marts.

Det bør også lige nævnes at transformerstation er idriftsat og alt er forløbet som planlagt og uden problemer, både transformer og elnettet er klar til at modtage energien fra møllerne. Samtidig arbejdes der på nedtagning af de sidste gamle møller og fjernelse af fundamentet til disse.

Marts 2020

I nat blev rotoren på mølle nr. 10 rejst og dermed er alle 18 møller i Vindpark Thorup-Sletten rejst.

Der arbejdes på at få alle møller indkørt på nettet. foreløbig er der 14 møller der producerer strøm.