Ophævet og hjemvist VVM-tilladelse

Miljø- og Fødevarenævnet samt Planklagenævnet har den 9. marts 2021 ophævet og hjemvist VVM-tilladelse samt Lokalplaner for Vindpark Thorup-Sletten

 

Link til Planklagenævnets afgørelse findes her

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er endnu ikke offentliggjort, men link vil kunne findes her, når den bliver offentliggjort

Link til fælles nyhedsside fra Nævnenes hus findes her